pátek 11. srpna 2017

Plasy-Santiniho umění stavět na vodě...

Že jste ještě nenavštívili Plasy? Tak to napravíme...
 
Severně od Plzně v údolí řeky Střely stojí klášter, ale ne ledajaký...Vysněný a postavený na vodě. Knížeti Vladislavu II. se zdál sen, ve kterém se mu klášter zjevil, stejně jako had, který ho ze snu vytrhl. A právě včas, jinak by ho rozsápali dva medvědi. Kníže nad šelmami zvítězil a do Plas pozval bílé mnichy- cisterciáky. Had je dodnes symbolem kláštera. 
 
Cisterciácký klášter byl založen roku 1144 knížetem Vladislavem II. Budova konventu byla postavena v letech 1711- 1740 na místě, kde stával konvent již od středověku, avšak ten současný je mnohonásobně větší. Vrcholně barokní podobu této stavby navrhl architekt Jan Blažej Santini-Aichel. Konvent je postaven na vodě, na 5100 dubových kůlech, které zpevňují bažinatý podklad. Tyto kůly nesou rošt z dubových trámů, které musí být neustále pod vodou. Hladinu spodní vody dodnes udržuje důmyslný vodní systém.
 
Konvent je vlastně postaven mezi dvěma lesy. Ten první je v základech- dřevěné piloty a rošty, které nesou váhu celé budovy a druhý les byl spotřebován na střechu této neskutečné stavby. Při bližším pohledu do bazénku jsou dřevěné rošty vidět.
 
Po zrušení kláštera Josefem II. se stal v roce 1826 rezidencí kancléře Metternicha a jeho rodiny, který si zde nechal postavit rodinnou hrobku ve které je pochován. V této době se staly Plasy správním, kulturním a průmyslovým centrem. Byla založena huť na slévání litiny a obnovena výroba piva.
 
Ke konci druhé světové války zde pobývala Rudá armáda. Majetek Metternichů byl zestátněn, mobiliář rozvezen, rozprodán i rozkraden. Bývalý konvent a sýpka sloužily státním orgánům a byly též pronajímány. Pod prelaturou byl v roce 1963 vybudován kryt civilní obrany.
 
 
Dnes můžete v Nemocničním křídle navštívit expozici lékárenství...
 
 

 
Jak je vidět, opiáty musely být uzamykány již v osmnáctém století.
 
A malé nahlédnutí do kapitulní síně.
 
 
 
Romana
 

Žádné komentáře:

Okomentovat